ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

INFORMARE

06-12-2018
La data de 29.11.2018 ANPC, a sancționat contravențional un operator economic institutie financiar-bancara cu amendă în valoare de 30.000 lei, pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2) si au fost aplicate urmatoarele măsuri complementare :
 I. Pentru perioada executării silite, până în prezent, recalcularea dobânzilor penalizatoare, în conformitate cu prevederile deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XI/2005 şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 524/1997, doar în funcţie de dobânda legală reglementată de O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.
II. Restituirea către împrumutat a sumelor de bani încasate în plus, rezultate în urma implementării măsurilor prevăzute la punctul I.
In urma efectuarii controlului la intreg portofoliul de credite executate silit, s-a constatat faptul ca operatorul economic institutie financiar-bancara percepea, dupa declararea exigibilitatii creditelor, dobanda penalizatoare din contracte, ignorand prevederile legale, precum si Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XI/2005, obligatorie erga omnes.
 
Dobânda legală, singura pe care avea dreptul operatorul economic institutie financiar-bancara să o aplice in perioada executării silite, este reglementată de O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Conform art. 3, alin. (1) din O.G. nr. 13/2011:
”Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.”
 
Având în vedere aspectele menţionate, se constată faptul că prin perceperea, la întreg soldul creditului, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, pe perioada executării, operatorul economic institutie financiar-bancara a prestat servicii prin care au fost afectate interesele economice ale consumatorilor încălcându-se, astfel, prevederile art. 7, lit. c), alin. 2  din O.G. nr. 21/1992 (rep.) şi se sancţionează conform prevederilor art. 50, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 21/1992 (rep.) privind protecţia consumatorilor.
 
Datele în care au fost săvârşite faptele contravenţionale sunt corespunzatoare perioadei derulării contractului de credit şi perioadei executării silite, astfel încât contravenţiile constatate sunt continue, încălcarea obligaţiei legale durând în timp conform prevederilor art. 13, alin. (2) din OG nr. 2/2001.
In conformitate cu OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, operatorul economic are dreptul sa conteste procesul verbal de constatare a contraventiei.

Biroul de presă
06.12.2018